• Tư vấn miễn phí
  • Tư vấn theo ngân sách
  • Hỗ trợ 24h
  • Xem: 99

Quảng cáo Facebook

Thực hiện chiến dịch quảng cáo Facebook:

- Tùy chọn phạm vi tiếp cận mục tiêu

- Giới hạn độ tuổi, giới tính, sở thích

- Tùy chọn ngân sách phù hợp với nhu cầu

- Linh động chạy quảng cáo theo tháng

- Không lo rủi ro vì bị khóa hay hack tài khoản

Search:

Tạo bản đồ Maps

Thiết lập điểm trên Google Maps(điểm công khai, điểm hệ thống chi nhánh)