• Tư vấn miễn phí
 • Tư vấn theo ngân sách
 • Hỗ trợ 24h
 • Xem: 82

Gói 3

 •  77k/THÁNG
 •  3G
 • 70G
 • Unlimited
 • Unlimited
 • 2
 • Unlimited/1
 • Cpanel/Plesk

Search:

Gói 1

GIÁ:  40k/THÁNG SSD: 1.5G Băng thông: 20G Địa chỉ Email: 10 Tài khoản FTP: Unlimited Database SQL: 1 Park/ Addon Domain:...

Gói 2

GIÁ:  58k/THÁNG SSD: 2G Băng thông: 40G Địa chỉ Email: 20 Tài khoản FTP: Unlimited Database SQL: 2 Park/ Addon...

Gói 4

GIÁ:  95k/THÁNG SSD: 4G Băng thông: Unlimited Địa chỉ Email: Unlimited Tài khoản FTP: Unlimited Database SQL:...

Gói 5

GIÁ:  145k/THÁNG SSD: 6G Băng thông: Unlimited Địa chỉ Email: Unlimited Tài khoản FTP: Unlimited Database SQL:...

Gói 6

GIÁ:  235k/THÁNG SSD: 10G Băng thông: Unlimited Địa chỉ Email: Unlimited Tài khoản FTP: Unlimited Database SQL:...

Gói 7

GIÁ:  415k/THÁNG SSD: 20G Băng thông: Unlimited Địa chỉ Email: Unlimited Tài khoản FTP: Unlimited Database SQL:...

Gói 8

GIÁ:  485k/THÁNG SSD: 30G Băng thông: Unlimited Địa chỉ Email: Unlimited Tài khoản FTP: Unlimited Database SQL:...