Quảng cáo Facebook, Google
Quảng cáo Facebook

Thực hiện chiến dịch quảng cáo Facebook:

- Tùy chọn phạm vi tiếp cận mục tiêu

- Giới hạn độ tuổi, giới tính, sở thích

- Tùy chọn ngân sách phù hợp với nhu cầu

- Linh động chạy quảng cáo theo tháng

- Không lo rủi ro vì bị khóa hay hack tài khoản

  • 128