Các gói Hosting cho Website được chia thành nhiều gói tùy biến để tối ưu chi phí và đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng
 • Gói 1
  • 40k/THÁNG
  • 1.5G
  • 20G
  • 10
  • Unlimited
  • 1
  • 1 /0
  • Direct Admin/Plesk
 • Gói 2
  •  58k/THÁNG
  • 2G
  • 40G
  • 20
  • Unlimited
  • 2
  • Unlimited /0
  • Direct Admin/Plesk
 • Gói 3
  •  77k/THÁNG
  •  3G
  • 70G
  • Unlimited
  • Unlimited
  • 2
  • Unlimited/1
  • Cpanel/Plesk
 • Gói 4
  •  95k/THÁNG
  •  4G
  • Unlimited
  • Unlimited
  • Unlimited
  • 3
  • Unlimited/1
  • Cpanel/Plesk
 • Gói 5
  •  145k/THÁNG
  •  6G
  • Unlimited
  • Unlimited
  • Unlimited
  • 6
  • Unlimited/2
  • Cpanel/Plesk
 • Gói 6
  •  235k/THÁNG
  •  10G
  • Unlimited
  • Unlimited
  • Unlimited
  • 9
  • Unlimited/3
  • Cpanel/Plesk
 • Gói 7
  •  415k/THÁNG
  •  20G
  • Unlimited
  • Unlimited
  • Unlimited
  • 15
  • Unlimited/6
  • Cpanel/Plesk
 • Gói 8
  •  485k/THÁNG
  •  30G
  • Unlimited
  • Unlimited
  • Unlimited
  • 20
  • Unlimited/8
  • Cpanel/Plesk